styrelseledamöter

Helena Löthman, ordförande
Jag har varit med i Uppsala Dansakademis (UDA) styrelse sedan våren 2015, i mars 2016 blev jag vald till ordförande.

Anledningen till att jag engagerar  mig i föreningen Uppsala Dansakademi är först och främst mitt mångåriga dansintresse, jag tycker både om att dansa själv och att titta på dans. Som tonåring dansade jag jazz och balett. När mina döttrar var stora nog började de dansa barndans på Uppsala Dansakademi, de dansar fortfarande flera gånger i veckan. Av deras dansglädje lockades jag att börja igen, sedan några år tillbaka dansar jag jazz och balett.

Uppsala Dansakademi ger min familj mycket glädje, jag hoppas genom arbetet i styrelsen kunna ge fler möjlighet att uppleva glädjen med dans.

Cecilia Eriksson, vice ordförande
Jag har varit med i Uppsala Dansakademis styrelse sedan mars 2016.

Som ung var jag gymnast men när jag blev student i Uppsala började jag dansa jazz- , street- och showdans i nationsdansgrupper och via Studiefrämjandets och Dansakademins danskurser och mitt intresse för dans är fortfarande omfattande då jag har barn som dansar i Uppsala Dansakademi.
Dans är ett fantastiskt sätt att röra på sig och som även kan främja både annan fysisk aktivitet, olika idrotter och skapa kreativitet inom skola och arbetsliv.

Jag är väldigt glad för att nu ingå som styrelsemedlem i Uppsala Dansakademi som är en bred organisation för dans, med många typer av kurser för alla åldrar.

Cecilia Rudengren, ledamot
Jag har varit med i Uppsala Dansakademis styrelse sedan 2012.

Jag började dansa jazzdans i tonåren och har dansat på UDA sedan 1992. Under åren
har jag med stor glädje provat på flera olika dansstilar på UDA. För mig är dans en fantastiskt rolig hobby som engagerar kropp, hjärna, känslor och kreativitet. Jag har även två barn som dansar på UDA sedan flera år tillbaka.

Med arbetet i styrelsen hoppas jag att fler ska upptäcka hur roligt det är med dans och att alla ska känna att UDA är deras dansskola.  

Rebecca Lundberg
Jag har suttit som ledamot i styrelsen sedan årsmötet 2023.

Jag började dansa som 5 åring och har sedan dess gått på dansskola mer eller mindre hela mitt liv. Jag har dansat jazz, balett och modernt och som barn gick jag musikallinje vilket förutom dans även innebar lektioner i sång och teater.
Jag hittade till Uppsala Dansakademi när jag flyttade till Uppsala 2018 och fann snabbt en grupp och ett sammanhang här!

Med mitt engagemang i styrelsen hoppas jag få en större inblick i verksamheten och få möjlighet att påverka organisationen att växa och bli den självklara dansskolan för Uppsalas barn och unga.

Torbjörn Thalinsson, suppleant
Min äldsta dotter började dansa på Uppsala Dansakademi 1995, några år senare började även min yngsta dotter och de båda dansar fortfarande på skolan. Även min son gick kurser under några år. Jag engagerade mig tidigt i olika arbetsgrupper. Det var roligt och givande och 2005 blev jag tillfrågad att gå med i styrelsen. Jag har varit med sedan dess och var styrelsens ordförande 2006 till 2011.
Dans är en fantastisk aktivitet som utvecklar både kropp och psyke. Dansen präglar och ger värdefulla erfarenheter som våra barn och ungdomar kan ta med sig vidare i livet. För mig är Dansakademin en stark organisation med duktig ledning och lärarkår som format en dansskola med mycket hög klass på alla nivåer och inriktningar. Att dansskolan drivs som en förening ger elev- och föräldrainflytande och säkerställer att överskott löpande återinvesteras och stannar i verksamheten.

 styrelsearbete

Hur vill du att Uppsala Dansakademi ska arbeta? Vilka vill du se i styrelsen? Vad tycker du att vi kan göra för att förbättras?

Valberedningen i Uppsala Dansakademi vill be om din hjälp. Vi i valberedningen söker personer som kan bidra med kunskap och intresse för att driva och utveckla Uppsala Dansakademi. Om du vill medverka i Uppsala Dansakademis verksamhet på något sätt, eller känner någon som vill vara aktiv i vår förening, hör av dig till oss så kan vi prata om vad just du kan bidra med.

Liksom andra föreningar drivs och utvecklas vår förening av ideella krafter och deras insatser. Du som förälder möter dessa krafter i form av er funktionärer när du tillsammans med ditt barn kommer till föreställningar och öppet hus. För att en förening ska verka och fungera krävs en styrelse. Här finner du ungdomar och vuxna som verkar för att våra barn och ungdomar ska få en meningsfull fritidssysselsättning i form av dans.

Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och utöver det jobbar alla någon eller några timmar varje vecka med olika uppgifter. Arbetsuppgifter inom olika ansvarsområden fördelas mellan styrelsemedlemmarna och tillsammans leder vi verksamheten framåt.

Först och främst gäller vår förfrågan styrelsearbete, men om du känner att du kan bidra med något annat, tveka inte att höra av dig.
 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på info@uppsaladansakademi.com så berättar vi!

Uppsala Dansakademi är medlemmarnas förening och dina synpunkter är viktiga för oss. Lämna Ditt förslag till valberedningen.

Årsstämman äger rum i mars. Glöm inte att du måste vara medlem för att få rösta på årsmötet och/eller lämna en motion.