Barndans

Barndans
Grunden till all framtida dansträning! Barnen får utlopp för rörelseglädje och energi. De får använda sin fantasi och lär sig samarbeta i olika aktiviteter. Genom att röra sig rytmiskt tränar de balans, styrka, mjukhet, koordination, musikalitet och övar sin förmåga att koncentrera sig. Dans är en uttrycksform som hjälper barn att organisera fantasi och känsla för att förstå sin omvärld. Barndansen är inte stilbunden för att varje barn skall få uppleva och prova på olika rörelser till varierad musik. Vi använder oss av både direkt och indirekt förmedling av rörelser och motorisk träning.

Information angående åldrar och nivårekommendationer finns att läsa på
Lilla Dansakademin

Välkommen att anmäla dig under rubriken Lilla Dansakademin här:

www.uppsaladansakademi.com/Kurser och anmälan

.