Barndans

Barndans

Barnen får utlopp för rörelseglädje och energi. De får använda sin fantasi och lär sig samarbeta i olika aktiviteter. Genom att röra sig rytmiskt tränar de balans, styrka, mjukhet, koordination, musikalitet och övar sin förmåga att koncentrera sig. Dans är en uttrycksform som hjälper barn att organisera fantasi och känsla för att förstå sin omvärld. Barndansen är inte stilbunden för att varje barn skall få uppleva och prova på olika rörelser till varierad musik. Vi använder oss av både direkt och indirekt förmedling av rörelser och motorisk träning.

Våra barndanspedagoger har hög utbildning och lång erfarenhet av undervisning av barn. De höjer svårighetsgraden i takt med barnens ålder samt motoriska och mentala utveckling. Musik och övningar varierar så att barnen ska kunna gå på barndans i många terminer och ändå få möta nya utmaningar och intryck.

Kursrekommendationer för barn 3-6 år:
Vi vill att barnen uppnått den rekommenderade åldern för kursen innan de börjar. Barnets mognad, självständighet och motorik är då tillräckligt utvecklad för kursens innehåll och upplägg. Steget efter barndansen är våra förberedande kurser i balett, jazzdans och hiphop.

3 år vid kursstart:
Kursen "Barndans med förälder 3 år"

4 år vid kursstart:
Kursen "Barndans 4-5 år"

5 år vid kursstart:
Kursen "Barndans 4-5 år" eller "Barndans 5-6 år" 

6 år vid kursstart:
Kursen "Barndans 5-6 år" eller "Förb. balett/jazz/hiphop" (förutsatt att barnet gått kurser i barndans i minst två terminer med kontinuerlig närvaro). Rådfråga alltid läraren innan ditt barn går över från barndans till förb. dans.   
 

.