Föräldrar-Barn Dans  3 år

Vi vet att även små barn älskar rörelse och musik men kanske har som allra roligast om upplevelsen sker tillsammans med en vuxen. Kursen riktar sig till det lilla barnet med en medverkande mamma, pappa eller annan anhörig. Kursen ger såväl liten som stor en gemensam rolig och lustfylld dansupplevelse och barnet förbereds inför våra kurser från 4 års ålder. Både barn och vuxen tränar koordination, styrka, smidighet, musikalitet, kreativitet, samarbetsförmåga m.m. på ett lekfullt och roligt sätt.

Kursutbud, tider, lärare, priser, anmälan m.m.