Förberedande balett, jazz, streetdance och modernt

Steget efter barndansen. Här lär sig barnen grundprinciperna i aktuell dansstil. Dansstilens lektionsuppbyggnad, rörelsekvalitéer, vokabulär och musik introduceras i åldersanpassade övningar som varvas med friare moment som utvecklar barnens fantasi och danskänsla. De tränar kroppsplacering, styrka, balans, koordination, koncentration, musikalitet, samarbete och rumsuppfattning. Läs mer om de dansstilar man väljer mellan under rubriken Balett, Jazzdans Streetdance/Hiphop och Modernt. 

Information angående åldrar och nivårekommendationer finns allt läsa på
Lilla Dansakademin

Välkommen att anmäla dig på:
www.uppsaladansakademi.com/Kurser och anmälan under rubriken
Lilla Dansakademin - Dans för barn 0 - 8 år