Floor barre


Floor-Barre är en utmärkt kompletterande träning för dansare som vill bli funktionellt starkare och vigare och därmed utvecklas snabbare inom sin dansstil.

Som namnet indikerar, består Floor-Barre träningen till stor del av balettinspirerade övningar som görs liggande på golvet. Eftersom tyngdkraften inte påverkar kroppen på samma sätt som i stående positioner, kan man bättre isolera muskelgrupper, hitta den rätta initieringen för rörelserna och stärka det önskade muskelbeteendet. Floor-Barre tillhör också de alternativa träningsformer som dansmedicin idag starkt rekommenderar i skadeförebyggande syfte.