Jazzdans

Jazzdansen har sina rötter i den afrikanska dansen men innehåller influenser från många olika kulturer och dansstilar. Efter en lång förhistoria som kulturellt och konstnärligt uttrycksmedel för de afrikanska slavarna i USA, utvecklades jazzdansen i nya former av afroamerikanerna fr.o.m. slutet av 1800-talet. Under 1900-talet bidrog även amerikaner med annan bakgrund till utvecklingen och jazzdansen spreds också vidare till Europa och så småningom hela världen. 

Dansstilen är tydligt förankrad i den afroamerikanska danskulturens rörelsekvalitéer. Tyngd, isolationer, attacker, skärpa och rytmiskt fotarbete är i fokus. Relationen mellan dans och musik är utmärkande då kroppen blir som ett extra instrument som förstärker och gestaltar musikens känsla och rytm. Musiken man dansar till kan vara alltifrån trumrytmer, jazz-, funk-, blues-, rock- och framför allt popmusik.  

Jazzdans kan idag ses i musikaler, musikvideos, scenshower och dansföreställningar. Det är en konstnärlig dansstil som professionella dansare ofta skolas i under sin dansutbildning. Den dansteknik som jazzdansträning ger efterfrågas ofta vid antagningar till såväl utbildningar som dansprojekt, oavsett utbildningens/projektets inriktning.  

På lektionerna arbetar vi med uppvärmning för kroppshållning, styrka, smidighet och balans samt stegsekvenser och danskombinationer för koordination, kondition, rytm- och danskänsla. Ämnets bredd gör att du under terminen får arbeta med flera olika jazzdansstilar. På Uppsala Dansakademi värnar vi om jazzdansens ursprung och även om våra pedagoger kan ha olika fokus och stilinfluenser i sin undervisning så förenas de i arbetet med jazzdansens genrespecifika rörelsekvalitéer och konstnärliga uttryck.