kurser och anmälan

Vilken nivå skall jag anmäla mig till?
N = Nybörjare - Du dansar för första gången eller har dansat en termin i aktuell dansstil.
N/F = Nybörjare/Fortsättning - Du är antingen nybörjare eller fortsättare i aktuell dansstil.
F = Fortsättare - Du har dansat minst två terminer i aktuell dansstil. Observera att detta är nivå som innehåller mycket grundkunskaper som ofta kräver flera terminers upprepning.
FM = Fortsättning-mellan - Du har dansat minst 4 terminer i aktuell dansstil. Kurser på denna nivå innefattar inte två olika nivåer. FM är en egen nivå som ligger mellan F och M.  
M = Mellan - Du har dansat minst 6 terminer i aktuell dansstil.
MA = Mellan-avancerad - Du har dansat minst 8 terminer i aktuell dansstil. Kurser på denna nivå innefattar inte två olika nivåer. MA är en egen nivå som ligger mellan M och A.  
A = Avancerad - Du har mycket stark teknik och lång/intensiv erfarenhet vilket förutsätter att du dansat minst 10 terminer 2 eller flera gånger i veckan i aktuell dansstil. 
Ö = Öppen - Alla nivåer är välkomna.

 =  God platstillgång

 =  Begränsad platstillgång - majoriteten av platserna är redan bokade

 =  Enstaka platser kvar

 =  Fulltecknad kurs, nya anmälningar placeras på kölista

Vårterminens kurser startar vecka 5 (31/1-6/2).
Beroende på hur smittläget och därmed restriktionerna är till våren kan dock möjligheten till garanterad plats vara osäker.

Osäker på vilken kurs du ska välja?
En prova-på-dag planeras till söndag 23:e januari, främst för dig som nybörjare i någon av våra dansstilar. Mer information och möjlighet att boka plats till den dagen publiceras här på vår hemsida i januari.

     kursprogram vårterminen 2022

Observera våra ålders- och nivåindelningar - Vi önskar att eleven vid kursstart uppnått för kursen angiven ålder samt har de förkunskaper som eventuellt krävs för respektive kurs och nivå. Vid avvikelse finns risk att elevens "rätta" grupp blir fulltecknad och att eleven då blir utan plats. Skulle nivån visa sig bli för lätt har läraren efter kursstart möjlighet att rekommendera en mer avancerad grupp.

Ni som anmäler er till redan fullbokade grupper kommer tills vidare att ställas i kö. Vi kontaktar er om en plats blir ledig.

 vill du söka till någon av våra danslinjer?

Har du ett mycket starkt intresse för dans och vill avancera? I så fall är Uppsala Dansakademis danslinjer något för dig! Här erbjuds du seriös träning av hög kvalitet. Syftet med Uppsala Dansakademis linjeprogram är att ge en god och allsidig grund som i förlängningen kan leda till yrkesstudier och en professionell karriär inom dans. Även om du idag inte vet vad du vill arbeta med i framtiden, blir du väl förbered ifall du skulle vilja satsa på ett yrke inom dans. Självklart har du stor nytta av utbildningen även i andra yrken och sammanhang. Utöver teknikklasser ingår scenisk erfarenhet vilket innebär regelbundna uppträdanden och föreställningsprojekt i såväl mindre som större sammanhang utanför lektionstid. Lärarna som undervisar på linjerna är högutbildade dansare och/eller danspedagoger med karriärer som professionella danskonstnärer. Har du väl blivit antagen till en linje så följer du den. Det sker alltså inga byten mellan linjerna. Lärarna höjer nivån i takt med gruppens utveckling och för att hänga med krävs det att du tar alla kurser som ingår. Upplägget är framtaget för skapa trygga grupper och arbetsro. 

Inom linjeprogrammet finns flera inriktningar. Välj mellan klassisk (balett), jazz, street/hiphop och broadway (dans, sång, drama). Linjerna har fått namn efter kända dansprofiler/pionjärer och har inget med kursinnehållet att göra. För en extra snabb och bred dansutveckling rekommenderar vi dig att kombinera flera linjer i olika dansstilar, alternativt komplettera linjeutbildningen med enskilda kurser.

Linjeelever som dansar extra mycket kommer ofta upp i vårt maxbelopp per termin. Läs mer i våra kursvillkor angående rabatter.

Önskar du börja i en linje?
I så fall skickar du information om din ålder, dansbakgrund och vilken inriktning du är intresserad av till vår linjeansvarig på hea@uppsaladansakademi.com.  

Du blir kallad till provdans inför terminens första kursvecka, förutsatt att vi har en linje som matchar din ålder och förkunskap. Det krävs att du har goda kunskaper i aktuell dansstil och att läraren/lärarna efter provdansveckan anser att den motsvarar linjens befintliga elevers kunskaper. Ju högre ålder desto mer danserfarenhet krävs. Har du inte dansat på Uppsala Dansakademi tidigare bör du börja med att ta enskilda kurser på skolan innan du kontaktar linjeansvarig. Detta för att det är lättare att avgöra vilken linje som passar bäst att provdansa in i om det finns möjlighet att samråda med dina lärare.

Till dig som redan har en linjeplats:
Vid varje ny termin anmäler du dig här via hemsidan, även fast du har en öronmärkt plats i din linje. Lärarna räknar med att arbeta långsiktigt med dig och gruppen och planerar undervisningen efter det. Schemat koordineras för att inte kurser och linjer ska krocka för er elever och hänsyn tas t.o.m. ofta på individnivå. Om du önskar avsäga din plats är det därför viktigt att du i god tid innan meddelar din lärare samt linjeansvarig.