kurser och anmälan

Vilken nivå skall jag anmäla mig till?
 
 N  =  Nybörjare  - Du dansar för första gången eller har dansat en termin i aktuell dansstil.
 F   =  Fortsättare - Du har dansat minst två terminer i aktuell dansstil.
 M  =  Mellan - Du har dansat minst tre år i aktuell dansstil.
 A   =  Avancerad - Du har dansat minst fem år i aktuell dansstil.

 =  God platstillgång

 =  Begränsad platstillgång - majoriteten av platserna är redan bokade

 =  Enstaka platser kvar

 =  Fulltecknad kurs, nya anmälningar placeras på kölista

 kursprogram Höstterminen 2020

Observera våra åldersindelningar för respektive kurs - Vi önskar att eleverna vid kursstart uppnått för kursen angiven ålder.

 vill du söka till någon av våra danslinjer?

Har du ett mycket starkt intresse för dans och vill avancera? I så fall är någon av Uppsala Dansakademis danslinjer något för dig! Här erbjuds du seriös träning av hög kvalitet. Syftet med Uppsala Dansakademis linjeprogram är att ge en god och allsidig grund som i förlängningen kan leda till yrkesstudier och en professionell karriär inom dans. Även om du från början inte vet om du vill arbeta med dans, blir du väl förbered ifall du skulle välja yrket i framtiden och självklart har du stor nytta av utbildningen även i andra yrken och sammanhang. I kursplanen ingår även scenisk erfarenhet vilket innebär regelbundna uppträdanden och föreställningsprojekt i såväl mindre som större sammanhang utanför lektionstid. Lärarna som undervisar på linjerna är högutbildade dansare och/eller danspedagoger och har karriärer bakom sig som professionella danskonstnärer. De vägleder och stöttar eleverna i sin utveckling med målet att varje individ ska lära sig så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar.  
 
Inom linjeprogrammet finns flera inriktningar. Välj mellan klassisk (balett och modernt), jazz, street och broadway (dans, sång, drama). Vi har även en speciell danslinje för bara killar. Linjerna har fått namn efter kända dansprofiler/pionjärer och har inget med innehållet att göra.  

Man följer den linje man en gång antagits till. Det sker alltså inga byten mellan linjerna. Lärarna höjer nivån i takt med gruppens utveckling och för att hänga med krävs det att du tar alla kurser som ingår i linjen. Upplägget är framtaget för skapa trygga grupper och arbetsro. I programmet står linjerna inom respektive inriktning i den ordning de startades, alltså inte efter ålder och nivå.
 
För en extra snabb och bred dansutveckling rekommenderar vi att du kombinerar flera linjer i olika stilar, alternativt kompletterar linjeutbildningen med fristående kurser. Schemat är koordinerat så att du som linjeelever ska ha möjlighet att välja till kompletterande kurser.
 
Som ny elev krävs det att du har goda förkunskaper i aktuell dansstil, att du kontaktar linjeansvarig samt provdansar med linjen och blir antagen, innan du anmäler dig. Provdansen sker under terminens första kursvecka. Tror du att linjeprogrammet är något för dig? Kontakta linjeansvarig på hea@uppsaladansakademi.com.

Linjeelever som dansar extra mycket kommer ofta upp i vårt maxbelopp per termin. Läs mer i våra kursvillkor angående rabatter.

Tillhör du redan en danslinje anmäler du dig till samma som tidigare. Inga byten sker mellan linjerna.