Kursvillkor

Läs kursvillkoren innan du anmäler dig!


Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida www.uppsaladansakademi.com. Antagningsbesked och faktura skickas till den mailadress som anges vid anmälan. Kontrollera därför att angiven mailadress är korrekt. För varje ny termin krävs en ny anmälan. Du blir med andra ord inte automatiskt överflyttad till nästa termin. Elever på Uppsala Dansakademi har förtur till nästkommande termin genom att återanmälan kan göras innan kursanmälan öppnar för allmänheten. Anmälan är alltid bindande. Att medverka återkommande tillfällen utan föregående anmälan kan medföra en extra avgift för anmälningspåminnelse.

Avanmälan
Anmälan är alltid bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 7 dagar innan schemalagd kursstart utan avgift. Avbokar du senare än 7 dagar före men innan schemalagd kursstart debiteras du en administrationsavgift på 250 kr. Om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från och med den dagen kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift. Observera att avanmälan alltid måste ske skriftligen via mail till kontakt@uppsaladansakademi.com. Att bara utebli från kursen räknas inte som en avanmälan.

Återbetalning
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du p g a sjukdom eller avflyttning från orten, som kan styrkas med intyg, måste avbryta din kurs, betalar du för de kurstillfällen som passerat vid tidpunken när intyget kommer in till Uppsala Dansakademi. Sjukintyg måste visa att kursen på grund av sjukdom/skada inte kan genomföras. Vid sjukdom/flytt som stärks med intyg tas alltid en administrativ avgift om 250 kr ut.

Faktura/Antagningsbesked/Delbetalning
Du får ett antagningsbesked och faktura per mail. Inbetalning ska ske enligt de villkor som där finns angivna. Vid påminnelse utgår en påminnelseavgift om 75 kr. Kursavgifter går att delbetala 2/3 ggr per termin mot en avgift om 50/75 kr. Om du önskar delbetalning notera detta på anmälningstalongen.

Medlemskap
Medlemskap i Uppsala Dansakademi/Aktiv Ungdom krävs för att delta i aktiviteter på Uppsala Dansakademi. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. I avgiften ingår bl.a. en olycksfallsförsäkring.
För att erhålla ett medlemskap i Uppsala Dansakademi - Aktiv Ungdom behöver vi dina uppgifter så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
Adressuppgifter och e-post behöver vi för att kunna kommunicera med dig. Ditt personnummer krävs för att kunna försäkra dig till/från och under aktiviteten. Personnummer behövs även för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de aktiviteter våra medlemmar deltar i. Föreningsbidrag är nödvändigt för verksamheten då det hjälper oss att driva skolan på ett mer kvalitativt sätt.
 
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än ovanstående.
När du väljer att vara medlem i Uppsala Dansakademi sparar vi dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke alternativt av någon annan anledning begär att Uppsala Dansakademi ska radera dina uppgifter. Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För detta skickar du ett mejl till kontakt@uppsaladansakademi.com.
 
Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du gärna kontakta oss på kontakt@uppsaladansakademi.com.

Kursrabatter
En enskild deltagare betalar kurserna fullt ut upp till 6000 kr per termin. Detta under förutsättning att kursanmälningarna görs samtidigt. Kurserna därutöver betalas med 200 kr per kursplats.

Danslinjerna faktureras i sin helhet upp till 6000 kr. Kurserna/danslinjerna därutöver betalas med 200 kr per kursplats.

Syskon- och familjerabatt erhålls för familjemedlemmar i ett och samma hushåll. En enskild deltagare betalar kursavgifterna fullt ut upp till 6000 kr per termin, två familjemedlemmar upp till 7000 kr och för varje ytterligare familjemedlem betalas ytterligare 1000 kr. Kurserna därutöver betalas med 200 kr per kursplats.

Workshops/kortkurser/läger/dansensemble/specialkurser som inte finns med i ordinarie kursutbud är fristående kurser som inte ingår i rabattsystemet. Det går heller inte att ta igen missade lektioner på dessa kurser.

Nivåplacering
Vi förbehåller oss rätten till angivande av lämplig svårighetsgrad på kurs. Rådgör alltid med din lärare innan eventuellt byte.

Kursbyte
Anmäl alltid kursbyte omgående via mail till kontakt@uppsaladansakademi.com. Kursbyte kan enbart ske i mån av plats.
 
Ta igen lektioner
Missade lektioner kan tas igen under innevarande termin efter tredje kursveckan i mån av plats inom ens nivå och åldersgrupp.
Titta på vår hemsida efter passande tid, dag och kurs och gå dit. Tänk på att det inte går att ta igen på en kurs som är fullbokad (syns med en röd markering på hemsidan).
Titta alltid samma dag på hemsidan genom att klicka på den kurs du vill gå på. Datumen uppdateras kontinuerligt och kan ändras samma dag vid akuta händelser. Dvs det är att rekommendera att titta några timmar innan aktuell kurs att datumen stämmer så att lektionen blir av just den dagen.
Säg till läraren att du är där för att ta igen en missad lektion, du får då en blankett att fylla i och lämnar tillbaka blanketten till läraren när du fyllt i den.

Schema - lärarbyte
Vi förbehåller oss rätten att:
- ändra i schemat vilket kan innebära att kurstillfällen flyttas och senareläggs.
- sätta in vikarie eller byta lärare under kursens gång.

Inställd kurs
Om en kurs behöver ställas in erbjuds du plats på annan kurs.