Lilla Dansakademin

Här finner du kurser för barn upp till 8 år (kurser för barn från 8 år finns även i vårt övriga kursutbud). Våra danspedagoger på Lilla Dansakademin har hög utbildning och lång erfarenhet av undervisning av barn. De höjer svårighetsgraden i takt med barnens ålder samt motoriska och mentala utveckling. Musik och övningar varieras så att barnen ska kunna gå på barndans och förberedande dans i många terminer och ändå få möta nya utmaningar och intryck.  

Barndans
Grunden till all framtida dansträning! Barnen får utlopp för rörelseglädje och energi. De får använda sin fantasi och lär sig samarbeta i olika aktiviteter. Genom att röra sig rytmiskt tränar de balans, styrka, mjukhet, koordination, musikalitet och övar sin förmåga att koncentrera sig. Dans är en uttrycksform som hjälper barn att organisera fantasi och känsla för att förstå sin omvärld. Barndansen är inte stilbunden för att varje barn skall få uppleva och prova på olika rörelser till varierad musik. Vi använder oss av både direkt och indirekt förmedling av rörelser och motorisk träning.   

Förberedande balett, jazz, hiphop
Steget efter barndansen. Här lär sig barnen grundprinciperna i aktuell dansstil. Dansstilens lektionsuppbyggnad, rörelsekvalitéer, vokabulär och musik introduceras i åldersanpassade övningar som varvas med friare moment som utvecklar barnens fantasi och danskänsla. De tränar kroppsplacering, styrka, balans, koordination, koncentration, musikalitet, samarbete och rumsuppfattning. Läs mer om de dansstilar man väljer mellan under rubriken Balett, Jazzdans och Hiphop/Streetdance. 

Kursrekommendationer
Vi önskar att eleverna vid kursstart uppnått för kursen angiven ålder. Barnets mognad, självständighet och motorik är då tillräckligt utvecklad för kursens innehåll och upplägg. 

0-1 år vid kursstart
"Dans med bebis N/F"

3 år vid kursstart
"Barndans med förälder 3 år N/F"

4 år vid kursstart
"Barndans 4-5 år N/F"
 
5 år vid kursstart
"Barndans 4-5 år N/F" 
eller 
"Barndans 5-6 år N/F"

6 år vid kursstart
"Barndans 5-6 år N/F" 
eller 
"Förb. balett/jazz/hiphop 6-7 år N/F" (förutsatt att barnet gått kurser i barndans på Uppsala Dansakademi i minst två terminer med kontinuerlig närvaro). 
Nya sexåringar som inte dansat på Lilla Dansakademin börjar med en kurs i barndans. 

7 år vid kursstart:
"Förb. balett/jazz/hiphop 6-7 år N/F" 
eller 
"Förb. balett 7-8 år F" (efter minst två terminer i "Förb. balett 6-7 år N/F" observera att barnen trotts detta kan gå kvar i en 6-7 åringsgrupp fram tills att de fyllt 8 år) 

8 år vid kursstart:
Kurser i balett, jazz, hiphop och broadway (musikal) från 8 år som hittas i det övriga kursutbudet utanför Lilla Dansakademin. Barn som dansat många år inom Lilla Dansakademin kan välja en kurs på F-nivå, förutsatt att kursen är i samma dansstil som den förberedande kursen samt att det är samma lärare. Vid byte av dansstil, lärare eller kortare danserfarenhet rekommenderar vi N/F-nivån. Åttaåriga balettelever som gått Förb. balett 6-7 år N/F rekommenderas att först gå igenom en kurs i Förb. balett 7-8 år F innan de lämnar Lilla Dansakademin och väljer en kurs i Balett 8-10 år F. Nya åttaåringar som inte dansat på Lilla Dansakademin börjar med en kurs på N- eller N/F-nivå med åldern 8-10 år