Modern och nutida dans


Den moderna dansens utveckling började under tidigt 1900-tal och uppkom som en reaktion mot den klassiska balettens kontrollerade rörelsemönster. Ett antal pionjärer ville finna ett dansuttryck som gav utrymme för att utforska kroppens möjlighet till rörelse i friare former. Man började dansa barfota och experimentera med naturliga rörelser som att gå, springa och hoppa. Idag finns det speciellt utvecklade tekniker som är uppbyggda för att utveckla kroppen och det rörelsevokabulär som används inom denna dansform. Klasserna innehåller grundlig uppvärmning, förflyttningar över golvet, danskombinationer och ibland även improvisationer där du får utforska kroppens individuella rörelser. Vi arbetar med att finna olika kvalitéer och skiftande dynamik och rör oss i olika riktningar och nivåer som stående, liggande och sittande. Den moderna dansen är inte bunden till någon särskild musikstil.