pilates

Pilates är en träningsform som fått sitt namn efter sin grundare, Joseph H. Pilates. Det är övningar som är grundade på 5 principer, andning, bäckenets placering, bröstkorgens placering, skulderbladens rörelse och stabilisering samt huvudets och nackens placering. Utifrån detta arbetar man igenom övningar på olika nivåer men som alltid bör anpassas efter individens förmågor och begränsningar. Målet är att träna sin kropp säkert och effektivt. Man strävar efter ett helhetstänk där kropp och sinne är sammanlänkat. Att regelbundet träna pilates hjälper dig bli starkare, förbättra din kroppsmedvetenhet, din balans och uthållighet blir bättre och du kan ta kunskapen du får i pilates och applicera på vilken annan träningsform som helst, det är bara gynnsamt att träna mångsidigt.