Covid-19 - förhållningsregler - åtgärder

Från och med 29 september 2021 upphör de restriktioner rörande covid-19 som riktar sig till verksamheter. För Uppsala Dansakademi innebär det inte några större förändringar, vi väljer att fortsätta göra det vi kan för att förhindra smittspridning, underlätta för er som individer att hålla avstånd och vara förberedda om restriktioner återkommer under hösten/vintern. 

Vi upplever även flera positiva effekter av att ha ett minskat antal personer i våra lokaler, så som smidigare in- och utpassering samt ett ökat lugn hos våra elever, både bland de mindre barnen och äldre elever. Detta är något vi vill sträva efter att behålla framåt, även efter pandemin.  

Vi tar vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och behåller exempelvis goda hygienrutiner, tänker på att luftvägsinfektioner sprids i nära kontakt mellan människor, och att de sprids lättare när många människor vistas i trånga utrymmen under lång tid. Dessa förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19 utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret. 

Beroende på hur situationen utvecklas kan nya beslut behöva tas.

Senast uppdaterad 29 september 2021

Förhållningsregler för elever som har sin undervisning i våra lokaler i Gränbygallerian


Före och efter lektion 
För att inte för många ska uppehålla sig i våra lokaler en längre tid samt att minska risken att en större mängd människor möts i entrén samtidigt ber vi er att fortsätta komma precis innan lektionen börjar, för äldre elever tänker vi att 1 minut räcker. De elever som är 3 – 5 år och har lektion först på dagen kan komma några minuter tidigare. Det går bra att en anhörig per elev för 3 – 5-åringarna vid behov följer med in för att lämna av. 
 
* Låt alla barn som klarar sig själva gå in till våra lokaler utan anhörig. 

* Tvätta händerna med tvål och vatten innan du går hemifrån. 

* Se till att ditt barn gått på toaletten innan danslektionen påbörjas. För att undvika trängsel till våra toaletter kan även gallerians toaletter användas. De ligger i direkt anslutning utanför våra lokaler.  

* Vi ber er att inte vänta/uppehålla er utanför vår ytterdörr eller i korridoren vid bankomaterna för att inte skapa trängsel i det trånga utrymmet. Gallerian har nu öppet som vanligt och det finns flera öppna platser som lämpar sig att vänta på ifall ni kommer tidigt till en lektion.   

* Kom gärna till lektionen färdigombytt. 

* Ställ skorna i skohyllan, ta med ytterkläder och gå direkt in i din danssal.   

* Inga elever får vistas i våra lokaler innan eller efter sina lektioner.   

* Inga väntande föräldrar eller anhöriga får vistas i våra lokaler. För de allra yngsta eleverna, 3-5 år, kan vid behov en anhörig finnas till hands. 

* Lämna/hämta i gallerian/utomhus där trängsel inte uppstår. Bra att bestämma en plats innan lektionen börjar där ni kan mötas igen efter avslutad lektion.   

*För yngre barn som inte klarar sig själva - kom i tid för att hämta ditt barn, varken tidigare eller senare. 

* Om något barn inte hittar sina föräldrar – tala om för dem att de kan gå tillbaka till sin lärare/danssal. Lärarna har elevernas telefonnummer på sina elevlistor.   Allmänna råd - vad gäller vid sjukdom 

Det är fortsättningsvis viktigt att stanna hemma vid sjukdom och alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma, även förskolebarn med milda symtom. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även fortsättningsvis att testa sig vid symtom. Länk till sida med mer information från Folkhälsomyndighetens. 

"I de allmänna råden som gäller från och med 29 september ges rekommendationer till enskilda, dvs. var och en av oss, för att förhindra smittspridning av covid-19. Bestämmelserna utgår från smittskyddslagen (2004:168). Det innebär till exempel att elever, vårdnadshavare och skolpersonal ska stanna hemma när de är sjuka. 

I de nya allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt." 

* Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte komma till dansen. Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du är helt frisk. Insjuknar du under en danslektion ska du gå direkt hem.   

* Kom inte till dansen om någon i din familj eller de du bor tillsammans med är sjuk i covid-19. Ovaccinerade elever stannar hemma från dansundervisningen ytterligare 7 dagar efter att alla i hushållet tillfrisknat.   

* Försök i möjligaste mån att hålla avstånd till varandra.
  Stort tack för att du dansar hos oss, vi hoppas du får en fortsatt trygg och rolig danshöst! 

 
​​