Covid-19


Välkommen till en ny termin hos oss på Uppsala Dansakademi!

Från och med 9 februari 2022 upphörde merparten av restriktionerna rörande covid-19.
Uppsala Dansakademi väljer dock att fortsätta med en del av de rutiner som vi utarbetat under pandemin för att minska smittspridning av sjukdomar som lätt sprids i nära kontakt mellan människor. Vi vill därför fortsätta underlätta för er som individer att hålla avstånd. 

Vi upplever flera positiva effekter av att ha ett minskat antal personer i våra lokaler, så som smidigare in- och utpassering samt ett ökat lugn hos våra elever, både bland de mindre barnen och äldre elever. Detta är något vi vill sträva efter att behålla framåt, även efter pandemin. 
 
Vi behåller dessa positiva effekter genom att vi hjälps åt med följande rutiner i samband med danslektioner under 2022: 

Inför lektionen 
* För att inte för många ska uppehålla sig i våra lokaler samtidigt ber vi dig att inte komma tidigare än nödvändigt innan lektionen börjar. 

* Vi önskar att endast en anhörig per barn följer med in vid lämning. 

* Vi ber dig att inte vänta/uppehålla dig utanför vår ytterdörr eller i korridoren vid bankomaterna för att inte skapa trängsel i det trånga utrymmet. Det finns flera öppna platser i gallerian som lämpar sig att vänta på ifall du kommer tidigt inför en lektion.   

* Det är viktigt att de yngsta barnen går på toaletten innan danslektionen påbörjas. För att undvika trängsel och kö till våra toaletter kan även gallerians toaletter användas. De ligger i direkt anslutning utanför våra lokaler. 

Under pågående lektion  
* Vi önskar att anhöriga till barn som klarar sig själva väntar utanför våra lokaler exempelvis i gallerian under pågående danslektion. Gällande de yngsta barnen i förskoleåldern är det bra om en vuxen finns nära tillhands. För dessa går det bra att en anhörig väntar i vår foajé.

Efter lektionen  
*
Inga elever bör vistas i våra lokaler efter lektionen.

* Vi önskar att endast en anhörig per barn hämtar upp barnet. Tänk på att komma i tid, varken tidigare eller senare. 
 
Vid sjukdom  
*
Du som är sjuk, även med milda symtom, ska inte komma till dansen. Insjuknar du under en danslektion ska du gå direkt hem. Följ alltid Folkhälsomyndighetens aktuella råd och restriktioner.   
 
Stort tack för att du dansar hos oss, vi önskar dig en rolig danstermin! 

Senast uppdaterad 9/2-22