Covid-19 - förhållningsregler - åtgärder

Samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, så som elevföreställningar, uppvisningar m.m. är tillsvidare inställda. Skolan har inga drop-inklasser utan endast permanenta grupper med terminsschema.

Beroende på hur situationen utvecklas kan nya beslut behöva tas.

Senast uppdaterad 22 april 2021

Förhållningsregler för elever som har sin undervisning i våra lokaler i Gränbygallerian


Förhållningsregler - läs igenom noga inför kursstart

• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte komma till dansen. Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du är helt frisk. Insjuknar du under en danslektion ska du gå direkt hem.

• Kom inte till dansen om någon i din familj eller de du bor tillsammans med är sjuk i covid-19. Stanna hemma ytterligare 7 dagar efter att alla i hushållet tillfrisknat.

• Personer över 70 år ska inte delta i våra danskurser inomhus.

• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan du går hemifrån.

• Högst en medföljande anhörig per minderårig. Låt alla barn som klarar sig själva gå in till våra lokaler utan anhörig. Lämna/hämta utanför gallerian där trängsel inte uppstår. Bra att bestämma en plats innan lektionen börjar där ni kan mötas igen efter att lektionen slutat. Om möjligt medhav laddad mobil (tas med in i salen med avstängd signal).

• Se till att ditt barn gått på toaletten innan danslektionen påbörjas.

• För att undvika trängsel till våra toaletter kan även gallerians toaletter användas. De ligger i direkt anslutning utanför våra lokaler.

• Det är inte tillåtet att vänta eller uppehålla sig utanför ytterdörren eller i korridoren vid bankomaterna. För att förhindra trängsel får inga elever komma för tidigt till sina lektioner. Observera att danssalen du ska dansa i först måste tömmas på elever innan en ny grupp kan komma in salen. Av denna anledning har en kort paus lagts in mellan samtliga lektioner. Kom därför högst 1 minut innan lektionen startar och gå direkt in i danssalen utan att vänta. Kommer du tidigt till Gränby - besök platser där trängsel inte skapas, eller ännu hellre, ta en promenad utomhus. Och sist men inte minst - HÅLL AVSTÅND TILL VARANDRA!

• Kom till dansen färdigombytt. Använd inte våra omklädningsrum.

• Ställ skorna i skohyllan, men ta med ytterkläder och gå direkt in i din danssal.

• Ta med egen liten flaska handsprit och sprita händerna när du kommer in i danssalen.

• Försök i möjligaste mån att hålla avstånd till varandra.

• Inga elever får vistas i våra lokaler innan eller efter sina lektioner.

• Inga väntande föräldrar eller anhöriga får vistas i våra lokaler. För de allra yngsta, 4-5 år, kan en anhörig finnas till hands utanför danssalen vid behov. En anställd dansvärd kommer att finnas till hands och hjälp för de yngre barnen.

• Kom i tid om du måste hämta ditt barn i våra lokaler - varken tidigare eller senare - gäller endast yngre barn som inte klarar sig själva. Gå direkt ut.

• Om något barn inte hittar sina föräldrar – tala om för dem att de kan gå tillbaka till sin lärare/danssal/dansvärd. Lärare och dansvärd har aktuella telefonnummer på närvarolistor.

Tack för att du följer våra förhållningsregler!

 
​​

vad har vi på uppsala dansakademi gjort för att minska riskerna

För att undvika trängsel och därmed minska smittspridningsrisken har vi i vår fortsatt våra åtgärder genom

  • minskat det maximala elevintaget per grupp med i genomsnitt 50 %.
  • lektionerna är lagda omlott för att undvika möten av grupper som tidigare slutat/startat samtidigt.
  • lagt in en kort paus mellan samtliga lektioner för att undvika möten mellan elever som börjar respektive slutar sina lektioner.
  • städning/desinfektion av golv, stänger, handtag mellan samtliga lektioner och precis som tidigare har vi daglig städning av våra dansstudios, toaletter, entréer och omklädningsrum.
  • anställt extrapersonal, så kallade dansvärdar vid entrén till lokalerna, som har till uppgift att se till att våra förhållningsregler efterlevs samt ta hand om yngre elever vars anhöriga ombeds att inte följa med in. 


För att detta ska fungera krävs dock att alla följer förhållningsreglerna ovan (som vi även mailat ut till samtliga elever) och där en av de viktigaste punkterna är att inte komma för tidigt till sin danslektion. Inga elever eller föräldrar ska stå och vänta eller uppehålla sig innan lektionen börjar, varken utanför vår ytterdörr eller på andra ställen i gallerian där det kan bli trångt. När man kommer till Gränby galleria går man direkt in till danssalen utan att vänta/uppehålla sig. Kommer man tidigt till Gränby - besök platser där trängsel inte skapas, gärna utomhus.
Och sist men inte minst - HÅLL AVSTÅND TILL VARANDRA - det gäller fortfarande.

Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt hur situationen utvecklas kan nya beslut behöva tas. Eventuella förändringar/beslut skickas ut via mail samt informeras kontinuerligt på startsidan.

Tack för att ni följer våra riktlinjer så vi kan fortsätta undervisningen på ett så bra och säkert sätt som möjligt.

Uppdatering 22 april 2021.