Covid-19 - förhållningsregler - förtydligande - åtgärder

Förhållningsregler för elever som har sin undervisning i våra lokaler i Gränbygallerian

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte komma till dansen. Stanna hemma ytterligare två dagar efter att du är helt frisk. Insjuknar du under en danslektion ska du gå direkt hem.
 • Försök i möjligaste mån att hålla avstånd till varandra.
 • Personer över 70 år ska inte delta i våra danskurser inomhus.
 • Kom till dansen färdigombytt. Använd inte våra omklädningsrum.
 • Ta med egen liten flaska handsprit.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan du går hemifrån.
 • Högst en medföljande anhörig per minderårig (gäller de allra yngsta). Låt alla barn som klarar sig själva gå in till våra lokaler utan anhörig. Lämna/hämta gärna ute i gallerian eller ännu hellre utomhus. Bra att bestämma en plats innan lektionen börjar där ni kan mötas igen efter att lektionen slutat. Om möjligt medhav laddad mobil (tas med in i salen med avstängd signal).
 • Se till att ditt barn har gått på toaletten innan danslektionen påbörjas.
 • För att undvika trängsel till våra toaletter kan även gallerians toaletter användas. De ligger i direkt anslutning utanför våra lokaler.
 • Inga väntande elever/föräldrar utanför ytterdörren. Trängsel undviks genom att elever/föräldrar kommer till våra lokaler ca 1 minut innan lektionen startar. Ställ skorna i skohyllan, ta med ytterkläder och gå direkt in i din danssal.
 • Sprita händerna i danssalen.
 • Inga elever får vistas i lokalerna innan eller efter sina lektioner.
 • Inga väntande föräldrar eller anhöriga får vistas i våra lokaler. För de allra yngsta, 4-5 år kan en anhörig finnas till hands utanför danssalen under första kursveckan samt vid behov. Vi kommer även att ha en anställd som hjälper till utanför danssalarna.
 • Om något barn inte hittar sina föräldrar – tala om för dem att de kan gå tillbaka till sin lärare/danssal. Vi har telefonnummer på närvarolistor i respektive danssal.
 • Kom i tid om du måste hämta ditt barn i våra lokaler (varken tidigare eller senare) - gäller endast yngre barn som inte klarar sig själva. Gå direkt ut.

Förtydligande från riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet har efter dialog med Folkhälsomyndigheten fått förtydligande att idrottsverksamhet som bedrivs enligt de allmänna råd som gäller i hela landet kan fortsätta som tidigare med följande tillägg:
 

 • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten, som exempelvis många kampsporter, bör skjuta fram tävlingar och ändra upplägg och innehåll i träning så att nära fysisk kontakt undviks till dess att nya rekommendationer kommer från Region Uppsala.
 • Idrottsutövare, ledare och domare ska i möjligaste mån undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
 • Idrottsverksamheter ska i den mån det möjligt genomföras utomhus.
 • Idrottsutövare, ledare och domare som reser till eller från Uppsala ska överväga risken för smittspridning inför deltagande i idrottsevenemanget.
 • Verksamheter ska skjutas fram eller ställas in om det inte får betydande konsekvenser.
 • RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare, ledare och domare att göra kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.

Utöver detta uppmanas verksamheter och arbetsgivare att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de lokala allmänna råden. Övriga verksamheter kan i det minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ. Arbetsgivare kan uppmana personal att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

vad har vi på uppsala dansakademi gjort för att minska riskerna

Då vi tidigt befarade en ökning av smittspridningen till hösten vidtog Uppsala Dansakademi redan i planeringen av höstterminen omfattande åtgärder för att minska riskerna. För att undvika trängsel och därmed ökad smittspridningsrisk har vi i höst

 • minskat det maximala elevintaget per grupp med i genomsnitt 22 % och i vissa populära kurser upp till 40 %.
 • lektionerna är lagda omlott för att undvika möten av grupper som tidigare slutat/startat samtidigt.
 • lagt in en kort paus mellan samtliga lektioner för att undvika möten mellan elever som börjar respektive slutar sina lektioner.
 • städning/desinfektion av golv, stänger, handtag mellan samtliga lektioner och precis som tidigare har vi daglig städning av våra dansstudios, toaletter, entréer och omklädningsrum.
 • anställt extrapersonal, så kallade dansvärdar vid entrén till lokalerna, som har till uppgift att se till att våra förhållningsregler efterlevs samt ta hand om yngre elever vars anhöriga ombeds att inte följa med in. 


För att detta ska fungera krävs dock att alla följer förhållningsreglerna ovan (som vi även mailat ut till samtliga elever) och där en av de viktigaste punkterna är att inte komma för tidigt till sin danslektion. Inga elever eller föräldrar ska stå och vänta eller uppehålla sig innan lektionen börjar, varken utanför vår ytterdörr eller på andra ställen i gallerian där det kan bli trångt. När man kommer till Gränby galleria går man direkt in till danssalen utan att vänta/uppehålla sig. Kommer man tidigt till Gränby - besök platser i gallerian där trängsel inte skapas, eller ännu hellre, ta en promenad utomhus. Och sist men inte minst - HÅLL AVSTÅND TILL VARANDRA - det gäller fortfarande.

Uppsala Dansakademi planerar att fortsätta sin ordinarie undervisning höstterminen ut. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt hur situationen utvecklas kan nya beslut behöva tas. Eventuella förändringar/beslut skickas ut via mail samt informeras kontinuerligt på startsidan.

Tack för att ni följer våra riktlinjer så vi kan fullfölja höstterminen på ett så bra och säkert sätt som möjligt.