Clara Edström
Barndans, förberedande jazz, jazzdans

Utbildning:
I sitt bagage har Clara utbildningar inom både dans och pedagogik. Hon är snart färdigutbildad gymnasielärare och har därutöver utbildningar i ledarskap specificerat på andra verksamheter för barn och unga. Under grundskolan gick hon i Vaksalaskolans dansklass och under gymnasiet fortsatte hon att dansa och vara gymnast i Uppsala Elittrupp. Läsåret 2021–2022 gick Clara den 1-åriga utbildningen i modern och nutida dans vid Balettakademien i Stockholm och därefter påbörjade hon sina studier till danspedagog med inriktning modern dans vid Stockholms konstnärliga högskola. På sidan om detta har Clara i flera år tränat lindy hop vid bland annat Swingkatten i Uppsala och Chicago Swing Studio och Swedish Swing Society i Stockholm.

Yrkeserfarenhet:
Clara är verksam som dansare och danspedagog. Hon undervisar alla nivåer av lindy hop vid Swingkatten i Uppsala och uppträder med stilarna lindy hop, charleston och autentisk jazz. Hon har även medverkat i en rad föreställningar inom den moderna och nutida dansgenren.
 

”I min egen danspraktik är trygghet, närvaro och lustfylldhet tre centrala delar och dessa vill jag ta med in i danssalen och förmedla till mina deltagare. Det ska vara lustfyllt att dansa och samtidigt vill jag erbjuda möjligheter att utmanas och utvecklas på ett stimulerande sätt för varje person. Jag vill skapa utrymme för att lära känna sitt eget dansande både genom improvisation, lek, koreografi och tekniska övningar. På dansklasserna med mig kommer vi att leka med flöde, musik och rörelseutforskning med målet att våga prova och möta varandra i dansen för att stärka både individuell och kollektiv utveckling.”