Erika Ranhagen
Jazzdans, lyrisk jazz 

Utbildning
Erika är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm där hon 2011 tog sin examen vid kandidatprogrammet i modern dans. Under gymnasiet gick Erika dansinriktningen på Celsiusskolans idrottsgymnasium i Uppsala och läste ämnen som ledarskap och idrottspsykologi. Genom Uppsala Dansakademi har Erika fått kontinuerlig vidareutbildning i pedagogik och möjlighet att fördjupa sig inom jazzdans. 

Yrkeserfarenhet
Erika är yrkesverksam danspedagog och koreograf och har arbetat på Uppsala Dansakademi sedan 2010. Hon undervisar även återkommande på institutionen för danspedagogik på Danshögskolan/SKH där hon bland annat har ansvarat för kursen ”Scenisk koreografi i didaktiska sammanhang”. Vid sidan av sin dansundervisning arbetar Erika som danskonsulent på Kulturförvaltningen Region Stockholm och har en bakgrund som dansutvecklare för barn och unga på Kulturenheten Region Uppsala. Sedan 2013 ansvarar hon för dansinriktningen LIU Dans på Celsiusskolans Idrottsgymnasium. Hennes uppdrag i grundskolan har bland annat innefattat organisation av dansprofiler för högstadiet på Tiundaskolan och Kunskapsskolan. 

Som koregraf och projektledare har Erika genom åren arbetat med olika föreställningar, evenemang och projekt. 
 

"För mig är det viktigt att skapa en positiv och trygg atmosfär i danssalen, där mina elever kan utvecklas och stärkas i dansen. Under jazzlektionerna arbetar vi ofta med snabba viktskiften och skarpa rörelser, i ett härligt flöde. I den lyriska jazzen vill jag ge eleverna utrymme för egen kreativitet och uppmuntra dem i personlig tolkning och uttryck.
Som pedagog strävar jag efter att utmana mina elever, framkalla rörelseglädje och lägga grunden till en stark dansteknik. Som koreograf arbetar jag både planerat och intuitivt, men hela tiden med fokus på precision i rörelsekvalité, form och musikalitet."