Lisa Holström
Jazz, modernt, hiphop
 
Utbildning
Lisa är utbildad jazzdanspedagog vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm (2015-2018). Hon har även gått Kävesta Folkhögskolas danslinje med fokus på modern- och nutida dans, komposition och produktion (2014-2015) samt Celsiusskolans dansprofil i Uppsala (2009-2013).

Lisa har efter sin examen i danspedagogik vidareutbildat sig via kurser i Didaktik i Mattoxteknik vid Luleå Tekniska Universitet (2020-2021) samt Dansterapins grunder vid Karlstad Universitet (2020).  

Yrkeserfarenhet
Lisa är yrkesverksam danspedagog och har undervisat i dans sedan 2018 på flertalet dansskolor i Uppsala, Stockholm och närområden samt workshops, dansläger, dans i skola och barndisco för många olika målgrupper. Som dansare har Lisa medverkat i flera föreställningar och i reklamfilm. Hon är även dansare i Danskollektivet Jazzfåglar med bas i Stockholm.  
 

”Rytm och musikalitet är en röd tråd i min dansundervisning liksom tyngd och explosivitet. Dans och rörelse utforskas via danstekniska övningar, improvisation, koreografi och eget skapande. Jag vill uppmuntra och utmana mina elever att dansa stort och våga ta plats samt reflektera och diskutera det vi gör på lektionerna. Jazzdansens historia och jazzdansens relation till musiken är viktiga aspekter som jag inkluderar praktiskt på mina danslektioner”.