Paulina Gunnarsson
Barndans, jazzdans, dansakrobatik

Paulina började dansa på Uppsala Dansakademi när hon var 15 år och gick då både klassisk linje och jazzlinje. I tidigare ålder tränade hon rytmisk gymnastik och har även varit tränare för gymnaster från våren 2015. I högstadiet gick hon dansklass på Vaksalaskolan och efter gymnasiet tog Paulina kandidatexamen i danspedagogik, inriktning jazz, på Stockholms Konstnärliga Högskola (tidigare Dans och Cirkushögskolan).  

Som danspedagog vill Paulina ge sina elever möjlighet att hitta sitt eget rörelsespråk genom improvisation som även väcker kreativitet och konstnärligt utforskande. Genom gymnastiken har hon en bakgrund inom akrobatik vilket även speglas på danslektionerna. När Paulina arbetar med fast material strävar hon efter att ge sina elever jazzdansens grundelement. Till exempel tyngd, rytmik, musikalitet och framförallt gemenskap.