top of page
_MG_6012.jpg

Lilla Dansakademin

Här finner du kurser för barn upp till 8 år (kurser för barn från 8 år finns även i vårt övriga kursutbud). Våra danspedagoger på Lilla Dansakademin har hög utbildning och lång erfarenhet av undervisning av barn. De höjer svårighetsgraden i takt med barnens ålder samt motoriska och mentala utveckling. Musik och övningar varieras så att barnen ska kunna gå på barndans och förberedande dans i många terminer och ändå få möta nya utmaningar och intryck.  


Bebisdans med vuxen

Kom och utforska dansens möjligheter tillsammans med din bebis! Vi lär oss dansa inom stilen jazzdans och blandar det med friare moment som fokuserar på samspelet mellan dig och ditt barn. Mycket fokus läggs på att hitta balans och styrka där bebisens tyngd används i momenten. Lektionen innefattar uppvärmning och koreografi men rymmer även interaktion med bebisen. Du som förälder får uppleva en spännande träningsform där ditt barn upp till 1 år kan medverka. Barnen kommer vara i bärdon, i famnen eller på en mjuk matta på golvet. Ett riktigt träningspass för föräldern och en mysig stund för bebisen!


Barndans med vuxen

Vi vet att även små barn älskar rörelse och musik men kanske upp till en viss ålder har som allra roligast om upplevelsen sker tillsammans med en närstående vuxen.

Under denna kurs har varje barn med sig en vuxen som assisterar genom att själv medverka i övningarna. Kursen ger såväl liten som stor en gemensam och lustfylld dansupplevelse och barnet förbereds inför våra kurser där hen dansar själv. Både barn och vuxen tränar koordination, styrka, smidighet, musikalitet, kreativitet, samarbetsförmåga m.m. på ett lekfullt och roligt sätt. En möjlighet att dansa tillsammans. Övningarna anpassas till barnets förutsättningar då kursen finns för olika åldrar.


Barndans

Grunden till all framtida dansträning! Barnen får utlopp för rörelseglädje och energi. De får använda sin fantasi och lär sig samarbeta i olika aktiviteter. Genom att röra sig rytmiskt tränar de balans, styrka, mjukhet, koordination, musikalitet och övar sin förmåga att koncentrera sig. Dans är en uttrycksform som hjälper barn att organisera fantasi och känsla för att förstå sin omvärld. Barndansen är inte stilbunden för att varje barn skall få uppleva och prova på olika rörelser till varierad musik. Vi använder oss av både direkt och indirekt förmedling av rörelser och motorisk träning.   

Förberedande balett, jazz, streetdance, modernt

Steget efter barndansen. Här lär sig barnen grundprinciperna i aktuell dansstil. Dansstilens lektionsuppbyggnad, rörelsekvalitéer, vokabulär och musik introduceras i åldersanpassade övningar som varvas med friare moment som utvecklar barnens fantasi och danskänsla. De tränar balans, styrka, koordination, koncentration, musikalitet, samarbete, rumsuppfattning samt rörelsekvaliteter och grundsteg kopplade till den valda dansstilen. Läs mer om de dansstilar man väljer mellan under rubriken Balett, Jazzdans, Streetdance och Modernt. 

Kursrekommendationer utifrån ålder och danserfarenhet 0-8 år

Vi önskar att eleverna vid kursstart uppnått för kursen angiven ålder samt har den danserfarenhet som krävs för respektive kurs. Barnets mognad, självständighet och motorik är då tillräckligt utvecklad för kursens innehåll och upplägg. 

Upp till 1 år vid kursstart "Bebisdans med vuxen N/F"

1 år vid kursstart

"Barndans med vuxen 1-2 år N/F"

2 år vid kursstart

"Barndans med vuxen 1-2 år N/F"

eller

"Barndans med vuxen 2-3 år N/F"

3 år vid kursstart

"Barndans med vuxen 2-3 år N/F"

eller

”Barndans med vuxen 3-4 år N/F”

4 år vid kursstart

”Barndans med vuxen 3-4 år N/F”

eller

"Barndans 4-5 år N/F"

5 år vid kursstart

"Barndans 4-5 år N/F" 

eller 

"Barndans 5-6 år N/F"

6 år vid kursstart

"Barndans 5-6 år N/F" 

eller 

"Förb. balett/jazz/modernt 6-7 år N/F" (förutsatt att barnet gått kurser i barndans i minst två terminer med kontinuerlig närvaro).

Nya sexåringar som inte dansat på Lilla Dansakademin börjar med en kurs i barndans.

7 år vid kursstart

"Förb. balett/jazz/modernt 6-7 år N/F" 

eller  "För. streetdance 7 år N/F" eller

"Förb. balett 7-8 år F" (efter minst två terminer i "Förb. balett 6-7 år N/F" observera att det också går att gå kvar i en 6-7 åringsgrupp fram tills att barnet fyllt 8 år) 

8 år vid kursstart

Kurser i balett, jazz, modernt, streetdance och broadway (musikal) från 8 år som hittas i det övriga kursutbudet utanför Lilla Dansakademin. Barn som dansat många år inom Lilla Dansakademin kan välja en F-kurs, förutsatt att kursen har samma lärare och är i samma dansstil som den förberedande kursen. Vid byte av lärare, dansstil eller kortare danserfarenhet rekommenderar vi en N- eller N/F-kurs. Åttaåriga balettelever som gått Förb. balett 6-7 år N/F rekommenderas att först gå igenom kursen i Förb. balett 7-8 år F innan de lämnar Lilla Dansakademin och väljer en kurs i Balett 8-10 år.

Nya åttaåringar som inte dansat på Lilla Dansakademin börjar med en kurs på N- eller N/F-nivå med åldern 8-10 år.

Lilla Dansakademin
bottom of page