Erika Martikainen
Modernt, jazzdans

Utbildning
Erika Martikainen är en Uppsalabaserad danspedagog och danskonstnär från Sverige/Finland. Erika är utbildad vid Stockholms Konstnärliga Högskola med inriktning danspedagogik (2017-2020). Utöver sin pedagogutbildning har hon också varit deltagare på Wiks Folkhögskola med inriktning dansprojektåret (2022-2023) samt Balettakademien Umeå (2012-2013).

Yrkeserfarenhet
Erika har tidigare jobbat tre år på en dansskola i norra Finland där hon undervisade elever i olika åldrar och nivåer. Efter sin utbildning på SKH, började hon undervisa i modern och nutida dans för barn, ungdomar och vuxna på Uppsala Dansakademi. I sin undervisning, samt i samarbete med grupper uppskattar hon närvaro, tillit och gemenskap. Utöver pedagogik är hon även intresserad av andra konstnärliga processer och projekt kopplat till dans, där hon bland annat jobbar med att skapa plats för unga scenkonstnärer genom eventet "Watch Me Bake!".

Inom sin konstnärliga praktik hämtar Erika inspiration just nu från natur, naturfenomen och upplevelser kring tid, mer specifikt långsamhet. I framtiden vill hon också fortsätta utforska beröring, kontakt samt sina rötter i Tornedalen."Som pedagog vill jag vara trygg och uppmuntrande. Jag finns för att utmana men också som ett stöd i elevernas individuella utveckling. Jag vill att de som tar mina klasser känner sig sedda och upplever att det finns plats för att våga ta ut och utforska rörelse. Vi är här för att lära oss! På mina dansklasser önskar jag att eleverna får känna glädje och gemenskap samtidigt som vi utvecklar bland annat kroppskontroll, kreativitet och elevernas egna konstnärliga uttryck".